Tidtabeller

Tidtabell (i pdf-format):
1.1.2018-1.6.2018
* Vasa-Lillkyro/Kvevlax-Vörå
* Vörå-Kvevlax/Lillkyro-Vasa
* Oravais-Kvevlax-Vasa och v.v.

Alla Lillkyroturer körs via "Wärtsilärondellen" i Runsor.

OBS! Vöråbor som studerar på YA Campus Kungsgården eller arbetar i Runsor!

Ny direkttur måndag-fredag (skoldagar)
Rökiö kl. 6.45 - Vörå 6.50 - Lillkyro 7.10 - Runsor 7.35 - Vasa 7.50.    


Skolturer till Tegengrenskolan och Vörå Samgymnasium/Idrottsgymnasium
Kimo * Österby * Österö - Vörå och v.v.
Trafikeras enligt Tegengrenskolans och Vörå Samgymnasium/Idrottsgymnasiums läsordning


Studerande!
K
om i håg vårt specialpris på engångsbiljetter på sträckan Vörå-Vasa och v.v.

Matkahuolto - landsomfattande tidtabeller

 

Kvalitetspolicy