Viktig information

Oravais Trafik Ab - Oravaisten Liikenne Oy är registrerad researrangör (3603/00/Mj) hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och har ställt garanti gällande leverantör av kombinerade resetjänster till

Konkurrens- och konsumentverket
Broholmsgatan 12 A
00530 Helsingfors
telefon: 029 505 3000
e-post: kirjaamo@kkv.fi

På reseavtal gjorda fr.o.m. 1.7.2018 tillämpas nya Allmänna paketresevillkor (klicka på länken)

 


KOM IHÅG INFÖR RESAN


Reseförsäkring
Reseförsäkring ingår inte i vara resor. Vi rekommenderar att ni tecknar en reseförsäkring som skyddar vid olycksfall eller plötslig sjukdom under resan och att försäkringen också täcker kostnader som uppstår vid annullering av resa pga. sjukdom. Kontrollera reseförsäkringsvillkoren med ert försäkringsbolag.

Pass och identitetsbevis
De stater som hör till Schengenområdet bedriver en gemensam övervakning av den yttre gränsen. När man reser inom Schengenområdet, kontrolleras resedokumentet i allmänhet inte av myndigheterna. Resenären skall ändå medföra ett giltigt, i respektive land godkänt resedokument: pass eller identitetskort.

Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

När du reser inom EU räcker det oftast att ditt pass är i kraft under den planerade resan. I de nya EU-länderna i Östeuropa och på Balkan kan myndigheternas tolkning av EU:s inresebestämmelser variera och därför lönar det sig att på förhand ta reda om det finns särskilda krav angående passets giltighet när man reser dit.

Vid resor utanför EU behövs alltid pass. De flesta staterna i Asien, Afrika och på Arabiska halvön kräver att ditt pass ska vara giltigt i sex månader efter att resan avslutats. Beakta det redan när du planerar din resa och kontrollera kraven i god tid, så att du vid behov hinner ansöka om ett nytt pass innan avfärd.

Nordiska medborgare behöver inget resedokument då de reser i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island). Vid behov ska du dock kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap i ett nordiskt land, då gäller t.ex.: körkort, pass, identitetskort, FPA-kort med fotografi, för barn under 15 år även FPA-kort utan fotografi.

Integritetspolicy

 

 

NEDANSTÅENDE VILLKOR TILLÄMPAS PÅ RESEAVTAL GJORDA FRAM TILL 30.6.2018:
Oravais Trafiks specialvillkor


Vi följer Allmänna villkor för paketresor samt Oravais Trafik Ab:s specialvillkor på reseavtal gjorda fram till 30.6.2018.

Betalningsvillkor
Resans förhandsbetalning är 50 € / person. Slutbetalningen är i regel 28 dygn före resan, bussresor i Norden och Baltikum 14 dygn före resan. 
Att lämna fakturan obetald betyder inte avbokning av resa, utan avbokningen skall göras till vårt kontor under öppethållningstid, öppet vardagar kl. 8.30-16.00 tel. 06 318 4000. Detta gäller även avbokning gjord per e-post, den gäller först då den bekräftats av Oravais Trafik.

Ändrings- och avbokningsvillkor
Ifall resan avbokas senast 28 dygn före resan, debiteras expeditionsavgift på 50 €.
Ifall resan avbokas senare än 28 dygn men senast 14 dygn före resan, debiteras expeditionsavgift
på 25 % av resans pris.
Ifall resan avbokas senare än 14 dygn men senast 48 timmar före resan, debiteras expeditionsavgift
på 50 % av resans pris.
Avbokas resan mindre än 48 timmar för resan, debiteras 100 % av resans pris.
Om kunden ändrar eller avbokar resan debiteras förutom expeditionsavgiften en skälig extra avgift för nödvändiga åtgärder förorsakade av avbokningen, såsom avbokningskostnader som debiteras
av t.ex. flygbolag, hotell, rederi och teater. Avbokningskostnaderna kan vara mycket större än expeditionsavgiften, speciellt vid avbokning nära avgång, detta gäller även vid sjukdomsfall.

Om resenären drabbas av en oväntad och allvarlig händelse och därmed enligt paketreselagen 15 § 1 mom. 3 punkten och allmänna paketresevillkoren punkt 5.1 har rätt att avboka sin resa, debiteras expeditionsavgift 50 € / person samt en skälig ersättning för nödvändiga åtgärder förorsakade av
avbokningen, såsom på förhand betalda tjänster för vilka researrangören ej får pengar tillbaka (t.ex. flygbolag, hotell, rederi och teater).
Researrangören har dock ej rätt till ersättning för förlorad inkomst. Vi uppmanar resenären att redan i bokningsskedet teckna en reseförsäkring där avbeställningsskydd ingår.

Researrangörens rätt att ändra/avboka
Ett minimiantal resenärer fordras för att kunna genomföra en resa. Researrangören förbehåller sig rätten att avboka resan senast 21 dygn före avresa om minimiantalet resenärer inte uppfylls. Om researrangören av orsaker som är oberoende av researrangören inte kan följa den avtalade resplanen, har researrangören rätt att byta hotell, övernattningsplats eller transportmedel och ändra tidtabellen eller reseprogrammet på sätt som inte väsentligt ändrar resans karaktär.